familiewapen.info
Informatie over familiewapens

Rietstap familiewapens - Beyeren Andrieskruis Helmteken Aerssen Gekroonde


« Ablaing Arkel Baron Cassis Wapenspreuk Schildhouders Hoorn Ridderschap Pieter October »

 

3

 

Gekroonde helm met zilver-blauwe dekkleeden.


Helmteken: drie blauwe struisveeren , elk beladen met drie gouden sterren boven elkander.

Schildhouders: twee omziende rood-getongde bruine leeuwen.

 

van Aefferd en.

 

Jean Baptiste Alexandre Franois van Aefferden, geadmitteerd in de Ridderschap van Limburg bij organiek besluit van 16 Februari 1816 (zijn zoon Albert Pierre Joseph werd Belgisch Burggraaf 4 December 1871).

In goud een rechtop geplaatste strijdkolf van bijzonderen vorm: de kop is zeshoekig, doorbroken , en in de opening gevuld met drie staafjes, waarvan een horizontaal ligt en de beide andere als een St.-Andrieskruis daar overheen gaan; onder aan den kop is een geledigde driehoek bevestigd, de basis van onderen; en de steel van den strijdkolf is aan de rechterzijde om- en opwaarts gebogen ; alles zwart.

Gekroonde helm met goud-zwarte dekkleeden.


Helmteken: de rechtop geplaatste zwarte strijdkolf, tusschen eene antieke vlucht , rechts goud en links zwart.

 

van Aerssen Beyeren.

 

volgens besluit van 25 April 1822 voeren al de leden van dit geslacht

den titel van Baron of Barones.

 

Gevierendeeld: I. en IV. in goud een zwarte dwarsbalk , en een van zwart en zilver geschaakt St.-Andrieskruis over alles heen (Aerssen); II. en III. wederom gevierendeeld: 1. en 4. schuinrechts spitsgeruit van zilver en blauw (Beyeren); 2. en 3. gevierendeeld: a. en d. in goud een rood getongde en genagelde zwarte leeuw (Henegouwen); b. en c. in goud een blauw getongde en genagelde roode leeuw (Holland).

 

1*


 

«»
 
 OCR scan van "De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel" - J.B. Rietstap (1890)