familiewapen.info
Informatie over familiewapens

Rietstap familiewapens - Ablaing Weicourt Thumbelot Adel Kamerijksche


« Rietstap Heraldicus Familiewapens wapenboek Ablaing Arkel Baron Cassis Wapenspreuk »

 

EERSTE AFDEELING.

 

WAPENS DER GESLACHTEN, DIE SEDERT 1814 IN DE REGISTERS VAN DEN HOOGEN RAAD VAN ADEL ZIJN INGESCHREVEN.

 

d'Ablaing.

 

Titel van Baron voor Joan Daniel Cornelis Carel Wilhelm d'Ablaing van Giessenburg en al zijne afstammelingen, 8 Juli 1816. Adel uit het Kamerijksche.

Gevierendeeld: 1. en 4. in rood een gouden leeuw (Ablaing- Weicourt); 2. en 3. in blauw een gouden keper , vergezeld van drie gouden wassenaars , 2 van boven en 1 van onderen (Thumbelot). Over alles heen , in een zilveren hartschild met uitgetanden rooden schildzoom, drie rood-getongde groene leeuwen , 2 en 1 (Ablaing).

Drie helmen , de late gekroond en met goud-roode dekkleeden, de 2d e gedekt met eene goud-blauwe wrong en met goud-blauwe dekkleeden, de 3d e gekroond en met zilver-groene dekkleeden.


Helmtekens: 1 een omgewende uitkomende gouden leeuw (Ablaing- Weicourt); 2 uit eene blauwe kuip oprijzende drie struis veeren , de middelste goud en de beide andere blauw (Thumbelot);

3 een uitkomende rood-getongde groene leeuw (Ablaing).

Schildhouders: twee omziende rood-getongde gouden leeuwen ,

 

RIETSTAP , Wapenbeschrijvingen. 1


 

«»
 
 OCR scan van "De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel" - J.B. Rietstap (1890)