familiewapen.info
Informatie over familiewapens

Rietstap familiewapens - Ablaing Arkel Baron Cassis Wapenspreuk


« Ablaing Weicourt Thumbelot Adel Kamerijksche Beyeren Andrieskruis Helmteken Aerssen Gekroonde »

 

2

 

elk eene banier aan eene bruine tournooi-lans met zilveren spits houdende ; de rechterbanier volgens het 1ste kwartier , en de linker banier volgens het 2d e kwartier; elke banier omzoomd met gouden franje en voorzien van gouden kwasten.

Wapenspreuk: Cassis tutissima virtus.

 

vergunning aan Joan Daniel Wilhelm Baron d'Ablaing om den naam van Arkel vr den zijnen te voegen en zich te noemen van Arkel Baron d'Ablaing, 15 Juni 1840.

 

Gevierendeeld:

1.

en 4. in rood een gouden leeuw (Ablaing-

Weicourt); 2. en

3.

in zilver twee beurtelings gekanteelde roode

dwarsbalken (Arkel). Over alles heen , in een zilveren hartschild

met uitgetanden rooden schildzoom, drie rood-getongde groene leeuwen , 2 en 1 (Ablaing).

Twee gekroonde helmen , de 1s t e met goud-roode en de 2d e met zilver-roode dekkleeden.


Helmtekens: 1 een omgewende uitkomende gouden leeuw. (Ablaing- Weicourt); 2 een uitkomend e rood-gebekte zilveren zwaan me t opgeheven vlucht , elke vleugel beladen met twee beurtelings gekanteelde roode dwarsbalken (Arkel).

Schildhouders: twee omziende rood-getongde gouden leeuwen , elk eene banier aan eene tournooi-lans houdende; de rechterbanier volgens het 1ste kwartier , met gouden franje omzoomd en gehecht aan eene gouden tournooilans met zilveren spits en gouden kwasten; de linkerbanier volgens het 2d e kwartier , met zilveren franje omzoomd en gehecht aan eene zilveren tournooilans met spits en kwasten van 't zelfde.

Wapenspreuk: Cassis tutissima virtus.

 

A e b i nga van Humal da.

 

Idzerd Aebinga van Humalda, geadmitteerd onder de Edelen van

Friesland bij organiek besluit van 28 Augustus 1814.

 

In blauw een klimmend e zilveren eenhoorn , vergezeld aan elke zijde van drie gouden sterren boven elkander , en aan de schild punt van een zilveren wassenaar.


 

«»
 
 OCR scan van "De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel" - J.B. Rietstap (1890)