familiewapen.info
Informatie over familiewapens

Rietstap familiewapens - Rietstap Heraldicus Familiewapens wapenboek


Ablaing Weicourt Thumbelot Adel Kamerijksche »

 

VOORREDE.

 

Uit aanmerking dat de kennis der wapens van onzen Adel gewenscht kan zijn voor menigeen wien mijn Wapenboek van den Nederlandschen Adel *) te kostbaar of te omslachtig is, heb ik getracht ze zoo nauw keurig mogelijk te beschrijven en daarbij niet naar beknoptheid ge streefd, wanneer de duidelijkheid er onder zou geleden hebben. Voor liefhebbers van de heraldiek in wij deren omvang zal de Tweede Afdeeling van dit werk, die wapens van den of uitgestorvenen of nog niet weder erkenden adel bevat, waarschijnlijk eene niet onwelkome toegift zijn.

 

»
 
 OCR scan van "De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel" - J.B. Rietstap (1890)