familiewapen.info
Informatie over familiewapens
familiewapenboek

Familiewapens

middeleeuwse ridder Familiewapens
̀ Familiewapens worden al sinds de Middeleeuwen gebruikt voor herkenning van ridders en families. Niet alleen door adelijke families; elke familie mag een eigen familiewapen hanteren.

Adelijke familiewapens

familiewapens rietstap Rietstap wapenboek
̀ Rietstap's "De Wapens der Nederlandsche Adel" is hier online in te zien (excl. afbeeldingen).
Rietstap wapens »
 
 

Wapenboeken met familiewapens

heraldisch wapenboek Bekende wapenboeken

In de Middeleeuwen werden familiewapens bijgehouden in zogenaamde wapenboeken. In een wapenboek kan worden opgezocht welk familiewapen behoorde bij welke ridder of familie.

wapenboek Gelre

Een van de bekendste wapenboeken is het Wapenboek Gelre (ca. 1400), dat een overzicht geeft van 1.755 Europese heraldische wapens. Andere bekende wapenboeken zijn de wapenboeken van Gent, Beyeren en Le Bouck.

Rietstap - familiewapens

Rietstap familiewapens Heraldicus Rietstap

Rietstap (1828 - 1891) is als heraldicus zijn leven lang geinteresseerd geweest in familiewapens en de heraldiek. Zijn beroemde werk "Armorial général, contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de l'Europe, précédé d'un dictionnaire des termes du blason" (1861) beschrijft de wapenschilden van 50.000 families uit geheel Europa.

Later publiceerde hij het Wapenboek der Nederlandschen Adel, waar we op deze website inzage geven. Hierin staan een groot aantal Nederlandse familiewapens beschreven.

 
 

Over familiewapens

Eigen familiewapen

Heel veel families hebben vanouds een wapen. Een familiewapen is niet strikt verbonden met de adel. Men kan ook - ook vandaag de dag nog - gewoon zelf een wapen ontwerpen. Het is hierbij wel aan te bevelen dat men zich in de heraldiek verdiept.

Blazoenering

Een eenduidige beschrijving van een familiewapen wordt blazoenering genaamd. Dat komt af van het woord blazoen, dat wapen betekent. Een beschrijving moet eenduidig zijn, zodat er geen verwarring ontstaat tussen verschillende families en familiewapens.

Heraldiek of wapenkunde

De heraldiek of wapenkunde wordt wel eens een hulpwetenschap genoemd voor de geschiedenis. De heraldiek beschrijft hoe een goed wapen behoort te zijn samengesteld - alles volgens eenvoudige regels.

Heraldici of wapenkundigen

Een wapenkundige of heraldicus is iemand die bedreven is in de heraldiek. Hij of zij kent niet alleen de regels van de heraldiek, maar heeft vaak ook grote kennis van Nederlandse families en de wapens die zij voeren.

 
Familiewapen geschilderd
door heraldisch tekenaar
familiewapen heraldiek

Meer over familiewapens

Heeft mijn familie een familiewapen?
De site van familiewapen.net geeft een overzicht van hedendaagse en historische familiewapens, en op welke wijze deze zijn toe te passen. Het geeft de mogelijkheid zelf een familiewapen te laten maken.
Zegelring met familiewapen
Deze site heeft een overzicht van online zegelringen. In een zegelring kan een familiewapen worden gegraveerd.
Zegelring brochure aanvragen
Vraag hier een brochure aan om een zegelring te laten maken met uw familiewapen.
Armorial général online - Rietstap
Ook het Franstalige heraldische boek "Armorial général: précédé d'un dictionnaire des Termes du blason" is online beschikbaar. In het werk staat een zeer groot aantal familiewapens beschreven.

Aan heraldiek verwante termen