familiewapen.info
Informatie over familiewapens

Rietstap familiewapens - Doorsneden Bosch Martini Hattum Goll


« Doorsneden hermelijn goud dolfijn zilveren Dwarsbalk vair goud dwarsbalk »

 

43 1

 

Doorsneden van hermelijn op groen. Broeckhuysen. Merwijck. Poskijn. Schelberg.

Doorsneden van rood op zilver.

 

Stavenisse. Haersens.

 

Draak.

In zilver een blauwe draak. In zilver een zwarte draak.

 

*Innhausen und Kniphausen.

Gedeeld van goud en zwart; met twee draken van 't eene in 't andere

*Goll van Franckenstein (naar elkander toegewend en de halzen om elkander gestrengeld).

 

Drielingsbalken.

In zwart drie gouden drielingsbalken.

Alphen (en een schildhoofd beladen met drie kruisjes). Berwout (en een schildhoofd beladen met een gaanden beer). van den Bosch (en een schildhoofd , benevens een vrijkwartier beladen me t 2 en 1 molen ijzers). Doerne (en een schildhoofd beladen met drie St.-Andries kruisjes). *Dommelen (en een schildhoofd , rechts met twee palen , en links met een leeuw).

 

Droogscheerdersscharen.

In goud eene roode schaar. Hattum. *Hattum van Rynesteyn.

In zilver drie roode scharen.

 

Banjaert. Amerongen.

 

In zilver eene zwarte schaar.

 

Duif.

In blauw eene zilveren duif.

 

*Martini van Geffen. *Martini Buys. *Reenen (vliegend). *Ver heyen (van boven vergezeld van een wiel; en een schildhoek beladen met eene roos).

 

In rood eene zilveren duif.

*van den Bosch (een olijftak in den bek houdende).

 

Druiventros.

In zilver een blauwe druiventros. Hoogelande (en een schildhoofd , beladen met drie kroonen).

 

Poelwijck.

 

«»
 
 OCR scan van "De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel" - J.B. Rietstap (1890)